Home
Christopher Hawgood
Testimonials
Current Vacancies
Working in the U.K.
Working in Denmark
Job Vacancies
Are you working in DK now?
Gazeta Lekarksa Dec 02
Danish Health Care
Taxation & Social Security
Family Life in Denmark
Denmark In A Nutshell
Maps Of Denmark
Links
Working in Greenland
Working in Faroe Islands
Dentists Wanted
DOH Agency List
Our Code of Practice
Copyright Statement
How To Contact Us
Feed Back Form
 
DUŃSKIM SZPITALOM POTRZEBNI SĄ POLSCY SPECJALIŚCI

“Dlaczego duńskim szpitalom potrzebni są polscy specjaliści i w jaki sposób lekarze z Polski mogą starać się o pracę w Danii?” Christopher Hawgood, który w ciągu ostatnich dwóch lat pośredniczył w zatrudnieniu 14 polskich specjalistów (siedmiu radiologów, czterech anestezjologów, dwóch chirurgów naczyniowych i jednego onkologa) w duńskich szpitalach, tak odpowiada na te pytania:

“Szpitale duńskie zleciły mi rekrutację dalszych 25 lekarzy z Polski, w związku z czym zwracam się do organizacji lekarskich z prośbą o pomoc w znalezieniu lekarzy z odpowiednią specjalizacją”, mówi Christopher Hawgood, Anglik zamieszkały w Kopenhadze, pracujący jako doradca w dziedzinie zarządzania i rekrutacji dla duńskich szpitali oraz odpowiedzialnych za nie władz powiatów.

W całej Danii daje się we znaki brak lekarzy niektórych specjalizacji, po części z powodu wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne, a po części ponieważ zbyt mała liczba absolwentów opuściła duńskie akademie medyczne 15–20 lat temu. Na niektóre typy operacji i zabiegów czeka się w Danii dość długo, w związku z czym rząd duński uruchomił mechanizmy mające na celu poprawę efektywności duńskiego sektora zdrowia. Ma to wyeliminować długie kolejki do zabiegów, konieczna jest też poprawa klinicznej jakości usług.

Z oficjalnych prognoz wynika, że w ciągu następnych 10 lat Danii zabraknie około 2,5 tys. specjalistów, choć sytuacja nie jest jednakowo alarmująca we wszystkich regionach. “Na podstawie rozmów ze szpitalami jestem w stanie stwierdzić, że braki kadrowe dotyczą szeregu specjalizacji, takich jak radiologia, anestezjologia, pewne gałęzie interny i chirurgii. W innych specjalizacjach obsada jest pełna, nie brakuje też młodych lekarzy. Dlatego rekrutuję wyłącznie lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji – i wyłącznie na konkretne zlecenie szpitala, który pragnie obsadzić określony wakat”, stwierdza Christopher Hawgood.

Jednym ze sposobów na uzupełnienie braku specjalistów jest nabór lekarzy z innych krajów, a polscy specjaliści wyjątkowo dobrze się do tego nadają. “Od pierwszego zlecenia rekrutacji lekarza do Danii,”  mówi Christopher Hawgood, “stwierdziłem, że w Polsce znajdę lekarzy spełniających wymogi duńskich szpitali. Poziom studiów medycznych w Polsce cieszy się powszechnym uznaniem za granicą, a z doświadczenia wiemy już, że wysoko kwalifikowani polscy lekarze z odpowiednim doświadczeniem klinicznym doskonale się sprawdzają w Danii. Dlatego właśnie skupiam się na rekrutacji z Polski, a nie z żadnego innego kraju.”. 

Kolejny ważny aspekt to bliskość kulturowa obydwóch krajów, która sprawia, że polscy lekarze i ich rodziny łatwo integrują się w Danii; największą trudność sprawia język, ale odpowiednie wsparcie w tej dziedzinie sprawia, że lekarze i ich rodziny szybko uczą się duńskiego.”.

Kiedy duński szpital nie jest w stanie obsadzić wolnego stanowiska ogłaszając wakat w Danii, duńskie przepisy w dziedzinie imigracji zezwalają na nabór z zagranicy. Rekrutując polskich lekarzy Christopher Hawgood stosuje określony tryb postępowania, który nie tylko umożliwia znalezienie odpowiedniego kandydata, ale także ma na celu zapewnienie, że przeprowadzka lekarskiej rodziny do Danii zakończy się sukcesem. 

Na pierwszym etapie szpital udziela konsultantowi szczegółowych informacji na temat wakatu, po czym Christopher Hawgood zaczyna poszukiwać odpowiedniego kandydata. Temu celowi służą ogłoszenia w krajowej i regionalnej prasie medycznej (np. “Gazecie Lekarskiej”, “Biuletynie Lekarskim” albo “Medium”), a także kontakty z regionalnymi organami samorządu lekarskiego w różnych częściach kraju. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jest tu szczególnie pomocna – jej biuro zatrudnienia pośredniczyło w kontakcie z szeregiem polskich specjalistów, którzy zostali następnie zatrudnieni w duńskich szpitalach.

Ponieważ coraz większa liczba szpitali w Danii zwraca się do Christophera Hawgooda z prośbą o pomoc w rekrutacji specjalistów z Polski, konieczne staje się opracowanie komputerowego systemu umożliwiającego opanowanie rosnącej ilości informacji. Pierwszym zadaniem jest przekazanie polskim lekarzom informacji o wolnych stanowiskach, drugim przyjęcie ich wniosków o zatrudnienie, trzecim – proces selekcji, czwartym – zatrudnienie wybranych lekarzy, łącznie z wyrobieniem duńskiego zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza oraz zezwolenia na pobyt i pracę w Danii. 

Christopher Hawgood nauczył się już, że różni lekarze w różny sposób zasięgają informacji o możliwościach zatrudnienia i wysyłania swoich wniosków o pracę, dlatego też opracował szereg rozmaitych metod udzielania informacji, przyjmowania zapytań, pism i podań. Ze strony internetowej (www.hawgood.org) i za pomocą automatycznego adresu elektronicznego (info@hawgood.org) można zasięgnąć informacji i dowiedzieć się, jak najlepiej zgłosić swoje zainteresowanie pracą w Danii. System automatycznej odpowiedzi (“auto-reply”) przesyła informacje automatycznie (nie jest on w stanie przyjąć ani zapisać indywidualnych informacji; natomiast, kiedy na jego adres wpłynie e–mail, system automatycznie generuje odpowiedź e–mailem ze standardową informacją).

Polscy lekarze mogą również kontaktować się indywidualnie z biurem Christophera Hawgooda w Kopenhadze za pomocą telefaksu (+45 44 44 74 56), telefonicznie (+45 44 44 74 66), albo listownie (Christopher Hawgood, Healthcare Management Adviser, Saebjoernsvej  3, 2880 Bagsvaerd, Dania), a ponadto e-mailem na adres (messages@hawgood.org), jeśli kontakt wymaga jego osobistej odpowiedzi. 

Uaktualnioną listę wakatów w duńskich szpitalach uzyskać można wysyłając zwykły e–mail na jeden z adresów z automatyczną odpowiedzią (job-vacancy-list@hawgood.org), albo sprawdzić na stronie internetowej www.hawgood.org.

Przy każdym wolnym stanowisku podany jest indywidualny adres e–mail. Przesłanie własnego e–mailu na ten adres sprawia, że wygenerowana zostaje automatyczna odpowiedź zawierająca szczegółowe informacje o danym wakacie. 

Lekarze, którzy zechcą składać wniosek o pracę, będą proszeni o przesłanie curriculum vitae (CV) na adres Christophera Hawgooda. Mogą posłużyć się CV, które już mają opracowane, ale ułatwieniem procesu jest wypełnienie standardowego formularza, który stanowi gwarancję podania wszystkich informacji potrzebnych szpitalom. Formularz można ściągnąć przez internet wysyłając zwykły e-mail na adres automatycznej odpowiedzi (how-to-apply@hawgood.org). Najlepiej jest wypełnić taki standardowy formularz i wysłać e–mailem jako zwykły plik Word, ale wydruki przesłane pocztą albo telefaksem są oczywiście również przyjmowane. 

Internetowy system CV, do którego dostęp zapewnia strona internetowa www.hawgood.org, umożliwia wpisanie życiorysu bezpośrednio do bazy danych prowadzonej przez Christophera Hawgooda ; najpierw w wersji skróconej “mini-CV”, a następnie, w miarę potrzeby w wersji poszerzonej “extended CV”. Dostęp do tych systemów uzyskać będzie można za pośrednictwem biura pośrednictwa pracy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, i prawdopodobnie również za pośrednictwem innych OIL. 

Christopher Hawgood zapewnia pełną dyskrecję: dane osobowe i kontaktowe będą usunięte z CV przed przesłaniem do szpitala. Szpitale wybierają następnie lekarzy z kwalifikowanej listy w celu odbycia spotkania. Wybór dokonywany jest wyłącznie na podstawie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia klinicznego. Dopiero w momencie aranżowania osobistego spotkania szpitale są informowane o tożsamości kandydata. 

Pierwsze spotkania mają miejsce w Polsce; do tej pory odbywały się w Warszawie, ale w przyszłości istnieje również prawdopodobieństwo spotkań w innych dużych miastach, np. Krakowie i Wrocławiu. W wyniku spotkań jeden albo dwóch kandydatów na dane stanowisko zostaje zaproszonych do Danii, aby odwiedzić dany szpital, spotkać się z kolegami z oddziału i zapoznać z miastem i warunkami pracy i życia. 

Wszelkie koszty tego procesu, łącznie z kosztami poniesionymi przez polskich lekarzy w związku ze spotkaniami w Polsce i wizytą w Danii płaci szpital duński. Lekarze rekrutowani przez Christophera Hawgooda nie są nigdy proszeni o wniesienie jakiejkolwiek opłaty za którykolwiek etap procesu.

Podczas wizyty w Danii Christopher Hawgood i przedstawiciel szpitala zaznajamiają lekarza z treścią umowy o pracę (Contract of Employment); umowa opiera się na warunkach narodowego układu zbiorowego między organizacją lekarską a organizacją szpitali, oprócz tych podstawowych warunków zawiera ona dodatkowe klauzule odnoszące się bezpośrednio do lekarzy, którzy ukończyli studia medyczne poza Danią. Przykładowo, jednym z warunków umowy jest uzyskanie duńskiego zezwolenia na pełnienie zawodu lekarza, a także zezwolenia na pobyt i pracę w Danii, opisane jest też wsparcie, jakiego lekarz może oczekiwać od szpitala (nauka duńskiego, szkolenie kliniczne, mieszkanie itp.).

Tydzień pracy dla lekarza zatrudnionego w duńskim szpitalu wynosi 37 godzin; lekarz ma rocznie 5 tygodni urlopu plus dodatkowe 11 dni wolnych od pracy. Lekarze pracujący na dyżurach nocnych albo w weekendy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie albo dodatkowy czas wolny. Wykwalifikowany polski specjalista może liczyć na pensję początkową 41,200 DKK (ok. 22600 zł) miesięcznie przed podatkiem, a ponadto dodatkową wpłatę na fundusz emerytalnej wynoszącą 10% płacy podstawowej przed podatkiem. Dania ma wprawdzie wysokie podatki, ale za to wysoki poziom usług publicznych i doskonałe systemy pomocy społecznej.

Rekrutując polskiego lekarza do pracy w duńskim szpitalu Christopher Hawgood uzyskuje dla niego od Duńskiej Agencji Zdrowia tymczasowe zezwolenie na praktykowanie zawodu lekarza (jest to bezpłatne, a proces trwa ok. 4 – 8 tygodni), a ponadto zezwolenie na pracę i pobyt (Ambasada Danii w Warszawie pobiera za to opłatę ok. 100 zł., a procedura trwa ok. 4 tygodni). Christopher Hawgood radzi kierownictwu szpitala, aby wyznaczyło kogoś z pracowników, kto będzie pomagał polskiemu lekarzowi i jego rodziną w procesie przeprowadzenia się do Danii i przyzwyczajania się do nowej pracy i nowego miejsca. Taka pomoc obejmuje, przykładowo, znalezienie przedszkola i szkoły dla dzieci i znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania (wiele duńskich szpitali jest w stanie udostępnić przybyszom mieszkania albo domki).

Ogólnym założeniem przedsięwzięcia jest zapewnienie dopływu wysoko kwalifikowanych i doświadczonych polskich lekarzy, a wraz z nimi dostępu do specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych dla zwiększenia produktywności szpitali, zredukowania list osób czekających na zabiegi i podwyższenia jakości klinicznej usług. Duńskie szpitale mają nadzieję, że polscy lekarze będą tak zadowoleni z pracy w Danii, że zechcą pozostać na kilka lat, a może nawet na pobyt stały. Szpitale oferują dobrze płatne i pewne zatrudnienie i dobre warunki – zarówno lekarzowi jak i jego rodzinie. Dania jest krajem spokojnym i dostatnim, o wysokim stopniu wrażliwości socjalnej. Polscy lekarze, którzy już pracują w Danii, stwierdzają, że życie i praca tutaj są przyjemnością.

 
Top